האם אתה מחפש ספק מכונות עיבוד cnc מדויק בסין? PTJ יש יותר מ 10 שנות ניסיון מקצועי בכרסום CNC / 5 צירים וסיבובי עיבוד CNC וביצוע שוויצרי כדי להתאים לכל הצרכים שלך. קבל הצעת מחיר מיידית: [email protected].

הערך המוסף של תעשיית מיסבי הרכב יגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%

הערך המוסף של תעשיית מיסבי הרכב יגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%

לאחרונה, ג'ואו יו, מזכ"ל איגוד תעשיית הנושאים בסין, אמר: "בתקופת תוכנית החומש ה-13, הערך המוסף של הרכב בסין מֵסַב התעשייה תגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%. אינדיקטור זה מיועד לענות על צרכי הפיתוח של תעשיית הרכב". "השלוש עשרה" חמש, האידיאולוגיה המנחה לפיתוח כלי הרכב בסין מֵסַב התעשייה היא: עם "תוצרת סין 2025" כתוכנית, ליישם את האסטרטגיה מונעת החדשנות, להתמקד בשינוי מצב הפיתוח, להתאים את המבנה התעשייתי, לקדם ייצור ירוק, להשיג טרנספורמציה ושדרוג, ולבנות יכולות ליבה ויכולות ליבה. התחרותיות המרכזית של טכנולוגיה ומוצרי הליבה יאיץ את בנייתה של מדינה חזקה בארץ מֵסַב התעשייה, לקחת את ההובלה ביצירת פריצות דרך בשינוי האסטרטגי של תעשיית הרכב בסין מגדולה לחזקה, ולתרום תרומה יוצאת דופן לבסיס החזק של התעשייה של סין.

הערך המוסף של תעשיית מיסבי הרכב יגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%

30% מחברות מיסבי הרכב הנמוכות צריכות לסגת מהשוק.

ג'ואו יו הציג את האינדיקטורים הכלכליים של תוכנית הפיתוח ה-13 לחמש שנים עבור תעשיית מיסבי הרכב בסין: ההכנסה העסקית העיקרית גדלה ב-6% מדי שנה. ביניהם, קצב הצמיחה השנתי הממוצע של הכנסות עסקיות נושאות רכב ברמה גבוהה נקבע ל-15%, ושיעור הצמיחה השנתי הממוצע של הכנסות עסקיות נושאות רכב בקצה נמוך נקבע ל-2%.

למה יש את האינדיקטור הזה של -2%? ג'ואו יו השיב: "זה הצורך של תעשיית מיסבי הרכב המקומית להתאים את מבנה המוצר ולפתור את קיבולת היתר של מיסבים נמוכים. במהלך תקופת תוכנית החומש ה-13, 30% מהאנרגיה נמוכה והיעילות נמוכה. ארגונים המייצרים מיסבים נמוכים בתעשיית מיסבי הרכב בסין צריכים לסגת מהשוק. "בתוכנית החומש ה-13, תפוקת מיסבי הרכב תגדל ב-5% מדי שנה; בשנת 2020, שיעור הערך המוסף של מיסבי רכב יגיע ל-27%; הרווחים יגדלו בשיעור שנתי ממוצע של 8%; שירותי ייצור תעשיית מיסבי הרכב מהווים 10% מהמכירות; 2020 בשנת 2015 הגיע שיעור ניצול החומר ל-44.55%; צריכת האנרגיה של 10,000 יואן של ערך מוסף תעשייתי ירדה מ-0.499 טון פחם סטנדרטי ב-2015 ל-0.399 טון פחם סטנדרטי ב-2020; פליטת המזהמים ירדה ב-10%; קרנות מחקר ופיתוח נכללו בהכנסה העסקית העיקרית השיעור עלה מ-0.95% ב-2015 ל-1.26% ב-2020.

מדוע שיעור העלייה השנתי הממוצע של הערך המוסף והרווח של תעשיית נושאות הרכב במהלך תקופת תוכנית החומש ה-13 גבוה משיעור העלייה השנתי הממוצע של ההכנסה העסקית הראשית? מדוע שיעור הגידול השנתי הממוצע של התפוקה נמוך משיעור הגידול השנתי הממוצע של ההכנסה העסקית העיקרית? ג'ואו יו הסביר: "קביעת מדד כזו משקפת את השינוי של תעשיית המיסבים מצמיחה בקנה מידה ומהירות לצמיחה באיכות ויעילות".

להניח בסיס איתן לבניית מדינה חזקה בתעשיית מיסבי הרכב

ג'ואו יו אמר: "נבנה מדינה חזקה בתעשיית מיסבי הרכב תחת הנורמה הכלכלית החדשה". בשנת 2020, תעשיית מיסבי הרכב תיקח את ההובלה בטרנספורמציה האסטרטגית של תעשיית הייצור בסין מגדולה לחזקה פריצת הדרך תניח בסיס איתן לבניית מדינה חזקה בתעשיית מיסבי הרכב עד 2025.
איזה סוג של קנה מידה כלכלי תעשייתי, מבנה תעשייתי, יכולת חדשנות עצמאית, אפקט המותג ורמת המוצר צריכה להיות מדינה חזקה בתעשיית מיסבי הרכב?
ג'ואו יו הציג כמה מהאירועים הבולטים לפיהם סין תהפוך למדינה חזקה בתעשיית מיסבי הרכב עד 2025: המצרף הכלכלי של תעשיית מיסבי הרכב מדורג בין המובילים בעולם. ישנן שתיים או שלוש חברות מיסבים בינלאומיות עם הכנסות שנתיות ממכירות המדורגות בין עשרת המובילות בתעשיית המיסבים בעולם.
לטפח מספר קבוצות ארגוניות גדולות וקבוצת מפעלים "מתמחים, מעודנים, מיוחדים וחדשים" בענף מיסבי הרכב, על מנת שיוכלו להיכנס לחזית הענף בפלח השוק.

בהסתמך על חיל החלוץ של תעשיית מיסבי הרכב, היא הקימה מעבדת מפתח ארצית, מרכז לאומי למחקר טכנולוגי הנדסי או מרכז לאומי למחקר הנדסי בשניים עד שלוש חברות. מספר המרכזים הטכנולוגיים הארגוניים המוכרים על ידי המדינה יוגדל ב-3 ל-5. הקמת מספר בריתות אסטרטגיות לחדשנות טכנולוגית של בריתות תעשייה-אוניברסיטה-מחקר-יישומים.

פריצת דרך אחת או שתיים נעשתה במחקר התיאורטי הבסיסי של מיסבים. תוצאות משמעותיות הושגו במחקר וביישום של מספר טכנולוגיות ליבה נפוצות.

מערכת התקן של נושאי רכב הגיעה לרמה בינלאומית מתקדמת, וקיבלה את זכות הדיבור בארגון הבינלאומי לתקינה. סין עמדה בראש או השתתפה בגיבוש ובעדכון של תקנים בינלאומיים הקשורים למיסבי רכב והשיגה פריצות דרך.
השיג אצווה של זכויות קניין רוחני עצמאיות של טכנולוגיות ליבה. במהלך תקופת התוקף, מספר הפטנטים המורשים הלאומיים גדל מ-1,000 ל-2,000.

ישנן שתיים עד שלוש חברות דומיננטיות במותג מיסבי הרכב כדי להפוך למותג עולמי, עם מוניטין זהה לשמונה חברות המיסבים הרב-לאומיות הגדולות בעולם.
טכנולוגיית עיצוב וייצור מוצרים ואיכות פיזית של המוצר, במיוחד אמינות ועקביות, חייבות להגיע לרמה הבינלאומית המתקדמת.

זני מיסב רכב עונים על הצרכים של פיתוח כלכלי לאומי. שיעור האוטונומיה של ייצור מיסבי רכב הוא מעל 80%.

אסטרטגיית פיתוח מגולמת בשמונה היבטים

ג'ואו יו הציגה את אסטרטגיית הפיתוח הספציפית של תעשיית מיסבי הרכב "החמש-שנתיות ה-13" משמונת ההיבטים הבאים: עמידה בחזית הטכנולוגיה הבינלאומית של תעשיית מיסבי הרכב, השוואת ביצועים עם חברות מיסבי רכב רב-לאומיות כדי להגיע להישגים ולעלות על .

לקדם את האינטגרציה המעמיקה של "שתי תיעושים" (תיעוש ואיפורמטיזציה), ליישם את פעולת "האינטרנט נושא רכב", ולממש את הדיגיטציה של ציוד הייצור, האינטליזציה של תהליכי הייצור והרשתות של ניהול הארגון.

תנו משחק מלא לתפקיד הבסיסי של השוק בהקצאת משאבים, תמכו בקבוצת ארגונים להתחזק וגדול יותר, ייעלו את המבנה הארגוני ופתרו עודפי יכולת.

לפרוץ את הקצה הגבוה, לעשות עבודה טובה באמצע הקצה, לשדרג את הקצה הנמוך ולבצע אופטימיזציה של הטכנולוגיה ומבנה המוצר.

לשבור את שלושת צווארי הבקבוק העיקריים המגבילים את הפיתוח של תעשיית מיסבי הרכב, לרבות איכות טכנית של פלדת מיסבים, איכות טכנית של ציוד תהליך ואיכות טכנית רולר, ולשפר את רמת טכנולוגיית הבדיקה והבדיקה.

קדם חדשנות שיתופית ושיתוף פעולה אסטרטגי בייצור, למידה, מחקר ויישום, והגדל את קצב הלוקליזציה של מיסבי רכב מתקדמים.

קדם את השינוי של מפעלים נושאי רכב מייצור מונחה ייצור לייצור מונחה שירות. לקדם שיתוף פעולה בינלאומי בתחום כושר הייצור. צא והכנס כדי לממש את הבינלאומיזציה של השוק, המשאבים, הכישרונות והפריסה של מפעלי נושאות רכב.

קישור למאמר זה:הערך המוסף של תעשיית מיסבי הרכב יגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%

הצהרה מחודשת: אם אין הוראות מיוחדות, כל המאמרים באתר זה מקוריים. אנא ציין את המקור להדפסה חוזרת: https: //www.cncmachiningptj.com/,thanks!


הערך המוסף של תעשיית מיסבי הרכב יגדל בשיעור שנתי ממוצע של 7%מתכת, בריליום, פלדת פחמן, מגנזיום, הדפסת תלת מימד, דיוק סין עיבוד CNC שירותים לציוד כבד, בנייה, חקלאות ותעשיות הידראוליות. מתאים לפלסטיק ונדיר עיבוד סגסוגות. זה יכול להפוך חלקים בקוטר של עד 15.7 אינץ'. תהליכים כוללים עיבוד שבבי שוויצרי,שפשוף, חריטה, כרסום, משעמם והשחלה. הוא מספק גם ליטוש מתכת, צביעה, שחיקה משטח ו פיר שירותי יישור. טווח הייצור הוא עד 50,000 חתיכות (למות יציקה שֵׁרוּת). מתאים לבורג, צימוד, מיסב, משאבה, ציודבית קופסה, מייבש תוף והזנה סיבובית שסתום applications.PTJ תתכנן איתך אסטרטגיה כדי לספק את השירותים המשתלמים ביותר כדי לעזור לך להגיע ליעד שלך, ברוכים הבאים ליצור איתנו קשר ( [email protected] ) ישירות לפרויקט החדש שלך.